Planta de Reciclatge

PLANTA DE RECICLATGE DE CALLÚS (E-1143.09)

GESTORA DE RUNES DEL BAGES, S.L gestiona la planta de reciclatge situada a les instal·lacions de Callús des de l’any 2002. La planta valoritza els residus de la construcció obtenint àrids reciclats.

El procés que se segueix és el següent:

 • Recepció

  Es recepciona el material i es classifica segons la seva tipologia

 • Tria

  Es separa de la runa els materials no aptes, separant-los per tipologies; cartró, fusta, plàstic, metalls, especials i residus banals

 • Trituració

  Mitjançant una matxucadora es tritura el material

 • Neteja

  Mitjançant diferents equips es neteja l’àrid de materials impropis.

 • Classificació

  Mitjançant una garbelladora es classifica el material obtenint àrids reciclats

Galeria d'imatges

Situació

Totes les plantes