QUI SOM?

Empresa amb més de 20 anys d ‘experiència en el sector del medi ambient, que es dedica a la gestió dels residus de la construcció, i altres tipus de residus, mitjançant la restauració d’espais degradats (dipòsits controlats) o plantes de reciclatge.

Què oferim?

Gestionar els residus de la construcció mitjançant qualsevol de les nostres instal·lacions i alhora oferir també àrids reciclats que s'obtenen mitjançant el procés de reciclatge. Oferim també un servei d’assessorament medi ambiental en la tramitació i gestió de diferents tipus de residus, així com informació i assessorament sobre bones pràctiques ambientals i sobre el correcte tractament dels residus.

Àmbit d'actuació

Principalment a Manresa i la comarca del Bages, així com a comarques veïnes.

Objectius

Fomentar el correcte tractament i la valorització dels residus de la construcció, contribuint a un creixement sostenible, intel·ligent i integrador; minimitzant l’impacte medi ambiental d’aquests residus. En definitiva aconseguir els beneficis de l’implantació de l’economia circular.

Serveis

Plantes

Gestionem actualment les plantes de Callús i d’Olius. L’objectiu de la planta de reciclatge, és reciclar i valoritzar el màxim de residus possibles, intentant fomentar l’economia circular.        

Àrids Reciclats

Gràcies a la planta de reciclatge de Callús, obtenim 3 tipus d’àrids reciclats diferents tot-ú (0-40), grava (40-60) i fi (0-10).                  

Dipòsits

Gestionem actualment els dipòsits de Callús, Cardona i Sallent. L’activitat de rebliment d’aquests espais ens permet la seva recuperació, tornant al terreny la seva antiga morfologia.        

Assessorament

Oferim també un servei d’assessorament mediambiental en la tramitació i gestió de diferents tipus de residus, així com informació i assessorament sobre bones pràctiques ambientals.          

Contacta amb nosaltres