Sol·licitud del certificat de gestió

Dipòsit o planta per el/la qual sol·licita la documentació:
Dades de l'obra
Dades del promotor de l'obra:
Dades Sol·licitant (si són iguals que les de promotor de l'obra no cal omplir):
Adreça on enviar el document:
Acceptació Normativa Legal:

He llegit i accepto les condicions que s'exposen a l'Avís legal