Dipòsits Controlats

Gestionem actualment els dipòsits de Callús, Cardona i Sallent. L’activitat de rebliment d’aquests espais ens permet la seva recuperació, tornant al terreny la seva antiga morfologia.

 

 

 

 

 

Punts de gestió:

Gestionem actualment els dipòsits de Callús, Cardona i Sallent. L’activitat de rebliment d’aquests espais ens permet la seva recuperació, tornant al terreny la seva antiga morfologia. La deposició de residus de la construcció, en un vas impermeabilitzat i controlat, evita qualsevol impacte i degradació en el medi.

Dipòsits

GESTORA DE RUNES DEL BAGES, S.L disposa de les instal·lacions i les eines adequades per tal de realitzar eficientment aquesta gestió. Gràcies a la nostra activitat s’han recuperat o s’estan recuperant espais degradats.

Procés

 • Generació

  Es genera la runa per activitats relacionades a la construcció.

 • Transport

  La runa generada es transporta a gestors autoritzats.

 • Tria

  Es realitza una tria de la runa que arriba a la instal·lació, tenint en compte aquells materials que poden ser valoritzats.

 • Rebliment

  Un cop s’ha realitzat el triatge previ, el material restant s’utilitza pel rebliment de l’espai degradat.

 • No admès

  El material no admissible es gestiona en altres instal·lacions.