Category Archives: General

GRB gestiona la runa de l’enderroc de 7 finques a Manresa

GRB ha tractat en les seves instalA�lacions de CallA?s, els residus provinents de l’enderroc de set finques en estat ruA?nA?sA� del centre histA?ric de Manresa.

Es tracta sens dubte d’un dels enderrocs mes importants, almenys en quant a volum, que es realitzaran a la capital del Bages aquest 2018.

 

 

 

.

Visita del CFGM d’excavacions i sondatges

El passat 20 de febrer de 2018 van visitar les instal·lacions de l’empresa  GESTORA DE RUNES DEL BAGES, els estudiants del CFGM d’excavacions i sondatges de  l’IES Mig Món de Súria.

Els estudiants i professors han visitat les instal·lacions de l’empresa , tant la planta de reciclatge com el dipòsit controlat de residus de la construcció.

Han viscut en directe el procés de reciclatge i l’obtenció de diferents àrids reciclats, així com la restauració paisatgística de l’antiga extracció minera.

CONVENI ENTRE GRB I EL GREMI DE CONSTRUCTORS

El GREMI DE CONSTRUCTORS DE MANRESA I COMARCA i l’empresa GESTORA DE RUNES DEL BAGES han signat un conveni de col·laboració amb un doble l’objectiu; millorar les condicions econòmiques pels agremiats i informar i assessorar a tots els agremiats dels bons hàbits en la gestió dels residus de la construcció

Estrenem nou espai web

GRB posa en marxa una nova pàgina web adaptada a les necessitats dels seus clients
A través de la nova pàgina web es podran tramitar on-line diferents tràmits i documents administratius.

GRB recicla el pont de Callús

GRB ha gestionat el residu provinent de les obres del pont de Callús.

Ha estat una operació d’envergadura doncs el pont ha arribat tallat en peces grans.
A la planta de reciclatge s’ha esmicolat el pont, s’ha seperat el ferro i posteriorment s’ha valoritzat el residu obtenint tot-ú i grava reciclada.